GOTLANDSRESA MED IMMANUEL SENIOR

Våren 2015 var regnig och kylig, speciellt maj månad. När vi i vecka 24 åkte till Gotland på en gruppresa sken solen och fortsatte sedan glädja oss med sina strålar resten av veckan, även om luften fortfarande var något kylig. Det var vår första resa med Immanuel Senior och vi hade sällskap av ett 40-tal andra personer som var i åldrarna 65-90 år förutom några av ledarna som var betydligt yngre. Vi bodde på Gotlands folkhögskola i Hemse i bra och tysta rum och blev bjudna på utsökt god mat under hela veckan. Folkhögskolan hade planerat ett intressant och varierande program och som guide mötte läraren Per Stumle oss vid hamnen i Visby. Han visade oss runt under hela veckan. Med humor, sagor och fakta fångade han på ett utmärkt sätt upp vårt intresse och lockade oss till många skratt. De flesta gamla byggnader och ruiner som vi besökte var från 1100-talet till 1300-talet. Under denna tid blomstrade handeln med andra länder. Bönder och fiskare bytte till sig varor ända bort från fjärran länder. Därom vittnar de många fynden av mynt från en mängd länder. Gotland brukar benämnas "världens största skattkista" genom alla stora fynd av mynt, guld- och silverskatter.

Under våra utflykter såg våra reseledare Kristina Lundgren, Eva Hagén, Claes-Göran Ydrefors och Agneta Selander till att alla var på plats och mådde gott.

TIPS! KLICKA PÅ BILDERNA SÅ BLIR DE FÖRSTORADE

MÅNDAG 8 JUNI

Vi samlades vid Immanuelskyrkan kl. 9.00 för avfärd med buss till Nynäshamn, där vi åkte ombord på färjan till Visby. Chaufför var som vanligt Maria Stigsdotter. Det kändes tryggt med henne vid ratten. På färjan åt vi lunch och drack kaffe. Vid möttes i hamnen av Per som skulle guida oss under hela veckan.
På väg mot Hemse berättade Per om allt intressant som vi kunde se från fönstren. Tofta skjutfält som fortfarande används trots att regementen lagts ner. I ett garage står sedan några år 14 nya Leopard-stridsvagnar som kostat flera hundra miljoner kronor i inköp. Vi passerade Tofta strand som är en av Gotlands mest populära stränder. Utmed dikesrenarna växte orkidéer. Vi åkte förbi Suderbys Herrgård som är en konferensanläggning med restaurang, hotell och golf. Golfanläggningen anses av en del vara en av Sveriges 10 bästa. Vi får också veta att det egentligen inte finns några herrgårdar på Gotland.

FRÖJEL KYRKA. På väg mot Hemse stannade vi till vid Fröjel kyrka. Vid kyrkan hade vi en fantastisk fin utsikt mot Karlsöarna. Nedanför sluttningen mot havet fanns en viktig hamn då kyrkan byggdes på 1100-talet med långskeppet. På 1200-talet byggdes kyrktornet och på 1300-talet ett nytt kor. Kyrkan är som många Gotlandskyrkor byggda av sandsten. Tyvärr blev kyrkan inte helt färdigbyggd då pengarna tog slut pga digerdöden från mitten av 1350-talet och kriget mot danskarna 1361.

ALTARTAVLAN. Ett tecken på att Gotland var danskt under åren 1361 till 1645 framgår av den danske kungen Kristian IV:s sigill C4 överst på altartavlan. Efter besöket i kyrkan blev vi bjudna på kaffe med dopp av Åke och Kikki Svalfors, som har sommarställe i närheten av Fröjel. En mycket uppskattad överraskning.

FRÖJEL KASTAL. Kastaler är försvarstorn som man kan se runtomkring på Gotland. I Fröjel kan man se resterna av ett som byggdes på 1100-talet. År 1361 kunde man från tornet se hur danske kungen Valdemar Atterdag dök upp bakom Karlsöarna och närmade sig hamnen i Fröjel. Enligt sägnen gjorde kungen en vilseledande gir som lockade soldaterna till fel plats. Utan motstånd var det sedan lätt för danskarna att inta kastalen. Överallt på Gotland kunde vi se och känna doften av blommande syren.

När vi kom fram till folkhögskolan i Hemse blev vi bjudna på en mycket god middag. På kvällen hälsade rektor Thomas Nilsson, som tidigare har jobbat i Immanuelskyrkan, oss välkomna. Han berättade om skolan och dess historia. Den startades 1876 och har med åren blivit en mycket uppskattad skola med gott rykte. Gotlands region är mycket välvilligt inställd till verksamheten. För några år sedan utökades folkhögsskolan med en filial i Fårösund. I dag finns det plats för 400 elever på 10 olika linjer. En del studerande har ADHD och en del har varit långtidssjuka. Efter en rundvandring på området avslutade Thomas med en kortare aftonbön. Mer information går att få via skolans websida Gotlands folkhögskola


TISDAG 9 JUNI

Vi börjar som andra dagar med frukost på folkhögskolan. Den är god och innehållsrik med olika hembakta bröd, pålägg, kokta ägg, fil, frukt, kaffe, m.m. Fyllda med energi åkte vi på en heldagstur söderut för att besöka olika utflyktsmål. Under våra resor hade vi korta morgonandakter i bussen under ledning av pastor Claes-Göran Ydrefors och diakon Agneta Selander.

UGGARDE ROJR. Vi stannar till vid Uggarde rojr i Rone socken för att besöka några bronsåldersgravar . De ligger på en hed vid gården Uggårda och är byggda av gråsten. Vi gick till det största av de 8 rösen som fanns. Det var 7 meter högt och 50 meter i diameter. Imponerande röse som måste ha tagit både tid och kraft att bygga. Vi hade blivit förvarnade om att korna kunde vara närgågna men de höll sig på avstånd. Vi fick lyssna på göken som hördes österut.

KATTLUNDS. Kattlunds är en väl bevarad medeltidsgård i Grötlingbo. Gården är troligen uppkallad efter farmannen (en farman är både jordbrukare och handelsman) Johannes Kattlund som bodde på gården i slutet av 1200-talet. På Gotland var det ont om skog. Barrträden användes till att bränna tjära och till ved, samt lövträden till virke. Äldsta delen i mangårdsbyggnaden är från 1200-talet som sedan byggdes på i omgångar. År 1757 infördes en lag om skattebefrielse för byggnader som uppfördes i sten. Bristen på träd och nya lagen stimulerade ytterligare att uppföra nya hus i sten på Gotland. Till vänster om mangårdsbyggnaden (på andra sidan om muren) finns en fruktträdgård med lokala sorter.

LADUGÅRD. Ladugårdslängan är en av Gotlands bäst bevarade från 1200-talet som från början var lägre men har byggts på med en våning. Det som ser ut som fågelholkar är skydd för ändarna i balkarna så de inte ska ruttna. Denna länga utnyttjades till stall och ladugård.

ÖRTAGÅRD. En örtagård med medicinalväxter är anordnad innanför muren. Bord fanns utställda i örtagården där vi kunde äta vår medhavda lunch. Just då skymdes solen av molnen så det var lite kyligt att sitta ute och äta. Men för övrigt hade vi fint väder hela veckan. I bakgrunden ses andra delen av den långa ladugården som användes som ett spannmålsmagasin.

VÄDERKVARNAR. Det finns gott om kvarnar i olika storlekar på Gotland. Eftersom min morfars far Johan Petter kom till Myrungs, Linde 1873 från Uppland är jag extra intresserad av kvarnar. De flesta som är sparade är väderkvarnar i sten och kanske Johan Petter jobbade på en liknande kvarn som på första bilden. På den andra bilden kan man se en mindre kvarn och några moderna vindkraftverk. Gotland är självförsörjande på el och önskar en förbindelse med fastlandet för att kunna sälja överskottsel dit.

WAMLINGBO KYRKA. Den storslagna kyrkan vittnar om att Wamlingbo var Storsudrets rikaste socken under högmedeltiden. Den byggdes på 1200-talet. På 1700-talet skadades kyrkan av en svår storm och på 1800-talet slog blixten ner i kyrktornet i samband med ett vinteroväder. Tornet och kyrktaket blev skadat och tornet förstärktes med en extra mur vid återuppbyggnaden. Se vidare under länken Högmedeltidens kyrka. Bilden är hämtad från denna länk. Intill kyrkan finns också ett naturrum där vi bl.a fick lyssna till fågelsång.

KEJSAR HENRIKS SJÄLAVÄGNINNG. Målningen är den största enskilda medeltida målningen från 1200-talet. Henrik II blev tysk kung 1002 och tysk-romersk kejsare 1014. År 1146 blev han helgonförklarad. Klicka på länken för mer information

PRÄSTGÅRDEN. I prästgården inryms "Museum Lars Jonsson". Lars Jonsson som är konstnär, författare och ornitolog föddes 1952 i Stockholm. Exempel på hans fantastiska måleri kan du få genom att klicka på länken Lars Jonsson. På baksidan av prästgården finns grönsaksland och en örtagård. Därifrån hämtar Prästgårdscaféet råvaror till sin matlagning.

HOBURGSGUBBEN. Sista utflyktsmålet för dagen var Hoburgsgubben längst söderut på Gotland. Då Stenmuseet i Kettelvik var stängt fick vi en extra lång och skön fikapaus.

HEMSE KYRKA. Efter en utsökt god middag på folkhögskolan besökte vi Hemse kyrka. Kyrkan byggdes på 1200-talet. Då golvet bröts upp vid en större renovering på 1800-talet fann man under golvplankorna den bäst bevarade stavkyrkan i Sverige. Monika Fröding berättade om målningarna i kyrkan. På 1400-talet var det populärt att måla passionsfriser som berättade om Jesu lidande i kyrkorna. I Hemse kyrka finns en hel serie bilder som är delvis renoverade. Kvällen avslutades med en nattvardsgudstjänst i kyrkan. Bilden är hämtad från GuteinfoONSDAG 10 JUNI

På onsdagen gjorde vi en heldagsutflykt till norra Gotland och Fårö. Vår guide Per blandade som vanligt fakta med sägner och sagor under vår färd. Ibland hade han något intressant att berätta om sig själv eller sin släkt. Vi åkte genom det bördiga jordbruksområdet norr om Hemse tills vi kom till skogsområdet vid Lojsta. Det har sen urminnes tider funnits vildhästar (russ) på Gotland, men nu finns den enda återstående vilda russflocken vid Lojsta Hed. I skogarna kring Lojsta finns gott om rådjur. År 1990 infördes förbud mot inplantering av rådjur. Då fanns det redan minst 50-60 rådjur på Gotland. Rådjuren har inga naturliga fiender varför de förökar sig snabbt. I dag beräknar man att det finns 4500 djur. Rådjuren är en stor trafikfara på Gotland. Vi passerade också Tingstäde Träsk som är Gotlands näst största insjö. Mitt ute i sjön kund vi se pålar som stack upp. Ett minne från en träfästning med försvarsanläggning, hus och förråd som byggdes på 1120-talet.


BUNGE MUSEUM. Vi besökte Bunge friluftsmuseum som är uppbyggt kring tre gårdar från 1600-talet, 1700-talet och 1800-talet. Byggnaderna är hämtade från olika gårdar på Gotland. På gården förekom egen tjärtillverkning. Solkorset var en samlingsplats för gårdens folk. Grantopparna på taken skulle skydda mot onda andar och häxor. Statussymboler kunde vara stora gödselhögar utanför ladugården eller välgjorda trästaket som tecken på att man hade råd trots bristen på virke på Gotland.

MANGÅRDSBYGGNADEN bestod av ett rum som var ett allrum med kök och sängplatser. Föräldrarna sov i sängar medan övriga sov på golvet. Ett litet rum med köksdel var avsatt för de äldsta som fick bo på undantag. Intill mangårdsbyggnaden ligger gäststugan som även användes av bröllopspar (festen varade i regel i tre dygn) och vid dödsfall.

FÅRÖ KYRKA. Fårö kyrka invigdes 1324. Troligen har det funnits en kyrka från 1100-talet på samma plats. Kyrkan är Gotlands yngsta medeltidskyrka men genom omfattande ombyggnader ser den inte ut som en medeltidskyrka. När kyrkan blev för liten, byggdes den 1858 till med ett tvärskepp, norr-söder.

ALTARET. Altaret i sandsten är från 1709 och föreställer Jesus och lärljungarna under sista måltiden.


KUTATAVLAN. År 1603 begav sig 15 säljägare ut på isen för att jaga säl. Isen sprack upp och ett isflak bröt sig loss. Tre män lyckades ta sig i land på Gotska Sandön. Efter 14 dagar lyckades övriga ta sig i land på Svenska skären. 15 år senare satte jägarna upp tavlan i kyrkan som tack till Gud för beskydd under olyckan. Det finns även en mindre kutatavla som berättar om Jöns Langhammar och hans son som varit med om en liknande händelse.

BERGMANS GRAV. Ingrid och Ingmar Bergman vilar tillsammans sedan maj 2008 på Fårö kyrkogård efter att Ingrids urna flyttats från Roslagbro i Uppland.

DIGERHUVUD. Digerhuvud är Sveriges största raukområde med hundratals raukar som är utspridda på en sträcka av 3,5 km. De högsta är 8 meter höga. Raukarna består av hårdare kalksten. De är rester från forntida rev som fanns i det tropiska havet från silurtiden för 430 miljoner år sedan. Efter raukområdet fortsätter vi den smala vägen som slingrar sig fram utmed kusten och vi passerar fiskeläget Helgumannen med sina 15 tätt liggande bodar. På stranden finns några gamla "toskabatar" uppdragna som är enmansbåtar varifrån man pilkade torsk. Fiskelägret var en gång av stor betydelse för strömmingsfisket på Fårö. Enligt sägnen fanns en helig man, präst eller munk, som varje morgon och kväll höll andakt och som är upphovet till namnet Helgumannen.

EKEVIKEN. Ekeviken är en utmärkt sandstrand på norra sidan av Fårö och är ett lämpligt badställe när vindarna ligger på från norr. När det är sydliga vindar är Sudersand som ligger på andra sidan ett bättre alternativ med större serviceutbud. Från bussen kan vi se ett stort flygsandsfält vid Ullahau som numera är delvis beväxt av tallar och grönska.

På återfärden från Fårö passerar vi Cementas kalkbrott i Slite. Till formen är brottet ett hjärta. Hamnen i Slite är efter Göteborg Sveriges mest anlöpta hamn. En bidragande orsak är Cementas produkter som ska fraktas ut i världen. Under 1600-talet och 1700-talet fanns det krafter som ville göra Slite till stad och flytta Gotlands förvaltning dit.

På kvällen fick vi möjlighet att vara med på en konsert som kören "Vänner och bekanta" anordnade i hörsalen på folkhögskolan. De sjöng kända svenska visor men också gotländska på olika gotlandsdialekter. Det blev en uppskattad och trevlig kväll.TORSDAG 11 JUNI

Vi åkte på en heldagsutflykt till Visby. I år är det 20 år sedan som Hansestaden Visby skrevs in i Unesco:s världsarvslista. Vi tittade på ringmuren, gamla kyrkoruiner och gamla byggnader från medeltiden. Vi åt en god lunch på restaurangen Rosengården som ligger invid Sankta Karins kyrkoruin på stora torget. Eftermiddagen fick vi egen tid att besöka det som intresserade oss mest.


ALMEDALEN. När vi steg ur bussen vid Almedalen möttes vi av sommaryra. En skola hade samlats till läsårsavslutning och tog emot oss med ”Uti vår hage” och ”Den blomstertid” och det jublande ropet”Nu är det sommarlov”. På medeltiden var Almedalen den mest använda hamnen för sjöfarten i Östersjön. Numera är det Sveriges största politiska mötesplats med c:a 3300 evenemang. Det började 1968 då Olof Palme höll sommartal från ett lastbilsflak vid kruttornet. Sedan följdes det av flera sommartal och blev socialdemokraternas politiska mötesplats. År 1991 var första gången som alla partierna var representerade under Almedalsveckan.
BOTANISKA TRÄDGÅRDEN. På väg mot Botaniska Trädgården passerade vi strandpromenaden. Parken anlades 1855 av sällskapet "De Badande Wännerna (DBW)". Sällskapet bildades 1814 av 10 unga män. Fortfarande får inga kvinnor vara med i sällskapet. Utöver vackra blommor och planteringar finns det en del exotiska träd i parken som är intressanta att titta på. I dag är parken en skön oas för visbyborna och en njutbar plats att besöka för turister.

S:T LARS KYRKA. Kyrkan är uppkallad efter helgonet Sankt Laurentius (eller Lars som han även kallas). Den byggdes i början på 1200-talet. Inspirerad av ryska köpmän är den byggd i bysantinsk stil. Då det var många ryssar som bosatte sig i Visby började de att se den som sin församlingskyrka. I murarna finns det intressanta gångar och branta trappor att utforska.
DROTTEN. Drotten eller Trefaldighetskyrkan som den också kallas ligger intill S:t Lars kyrka. Tillsammans brukar de gå under benämningen syskonkyrkorna. Enligt legenden var det två systrar som inte tålde varandra som byggde sig var sin kyrka för att slippa träffas i samma kyrka på söndagarna. Bilden är hämtad från Guteinfo
S:TA KARINS KYRKA. S:ta Karins kyrka anses vara den skönaste av Visbys ruiner. Den byggdes av Franciskanermunkar och invigdes 1233. I slutet på 1300-talet byggdes den till med några korbågar. I dag är kyrkan en flitigt använd kyrka för teater och konserter.
DOMKYRKAN. Domkyrkan eller som den också heter S:ta Maria började byggas i slutet 1100-talet för att besökande tyska sjömän skulle få en kyrka att gå till. Kyrkan var klar för invigning 1225. Efterhand som tyskarna bosatte sig i Visby började de att betrakta S:ta Maria som sin kyrka. Kyrkan anställde dock en tysk och en gutnisk kyrkoherde. Från 1572 utsågs kyrkan som domkyrka. Domkyrkan är den enda kyrkan som är i bruk i dag av de 16 som fanns i Visby på medeltiden.
På eftermiddagen fick vi egen tid för utforskning av Visby eller för shopping. Margaretha och jag valde skattkammaren på Gotlands Muséum. I skattkammaren visas bara en del av alla de 700 fynd som är gjorda på Gotland. Den största silverskatten på 67 kg är funnen i Spilling i Othems socken. Förutom en mängd armband och armbyglar består den av 14.300 mynt från Islamska riket. De yngsta är från 870 e.kr. Mynt från övriga fynd är mestadels från 800-1050 e. kr.

Som avslutningsprogram fick vi på kvällen lyssna till Gotländska folkvisor och dikter på olika gotlandsdialekter, bl.a gutamål som numera pratas av ett fåtal på Gotland. Det var ett mycket uppskattat program som framfördes av Kerstin och Bengt Björgvide. Programmet avslutades med ett varmt tack till alla som varit ansvariga för resan och gett oss ett oförglömligt minne..


FREDAG 12 JUNI

Vi checkade ut vid 9-tiden för att åka åt nordost mot Herrvik på Östergarnslandet. Kerstin Bjerhagen som har sommarställe i Garda var med oss på färden. Hon var vår extra guide denna dag. När vi rastade vid Lau kyrka bjöd hon på en härligt god och nybakad sockerkaka
ETELHEMS KRUKMAKERI. Vi besökte Gotlands äldsta krukmakeri i Etelhem som grundades 1889 av Axel Nilsson. Nuvarande ägare är Torleif Solberg som övertog krukmakeriet 1983 av sin far. På vintern arbetar han ensam och under sommaren hyr krukmakare in sig. Delar av krukmakeriet är K-märkt och inrymmer ett litet muséum. Den stora risugnen som är byggd på gården är unik för Norden. Det tar ett dygn att värma upp ugnen till 1025 grader.
LAU KYRKA. Kyrkan är Gotlands största landsbygdskyrka. Den byggdes i början av 1200-talet av cisterciensermunkar. Dopfunten som är från 1100-talet tyder på att det kan ha funnits en träkyrka på samma plats. Tankarna var att kyrkan skulle bli ännu större för att kunna ta emot resande pilgrimer. Troligen fanns även tankar på att göra den till domkyrka. Triumfcrucifixet är troligen Nordens största. Kyrkan är mest känd för sin unika efterklang. Vi prövade den när vi sjöng "Härlig är jorden" och fick uppleva den fantastiska akustiken.
HERRVIK. Vi åkte mot Herrvik på Östergarnslandet för att på hamnkrogen inta en utsökt god lunch. Mätta och belåtna fortsatte vi färden mot Visby.Vi passerade Roma klosterruin utan att stiga ur bussen. Klostret anlades 1163 av Cistercienserorden. I dag är det en friluftsteater som drar stor publik när teatersällskapet Romateatern framför sina föreställningar.
TACK. Vi som fått uppleva en underbar vecka på Gotland vill tacka alla som varit med och gjort den till en minnesvärd resa.

GOTLAND


räknare
besöksräknare
RESORräknare
besöksräknare